2016-09-14

4724 - 20170226 - BELGIË - ANTWERPEN - Rik Wauters - 17.09.2016-26.02.2017

.

The theme of enchanting homeliness by painter Rik Wouters, as well as the intimate feeling of sanctity between him and his wife Nel, forms the premise of this exhibition.

In our region, Wouters was the only artist to combine Post-Impressionist painting techniques with simple domestic scenes. His expressive brush strokes and the unfinished style of his canvases give a dynamic to his work that, combined with the emphasis on lighting and colour, result in an enchanting and optimistic quality.

Wouters had his fair share of difficulties in life, yet the harmonious ‘good life’ takes centre stage in his work. His love for Nel was a motivating force in his work and her lust for life and energy inspired him to create many well-known paintings and sculptures.

In this exhibition, the contemporary movement in which people are again seeking domestic intimacy and contact with nature, the ‘slow’ movement and the renewed attention for traditional techniques, like ceramics, weaving and dyeing, are linked with the utopian philosophy from Henry David Thoreau’s book Walden. Published in 1854 Walden presented the non-industrial, natural way of life as an alternative to the overstimulation of consumer society. In painting, we see a similar change in Impressionism in the mid-nineteenth century, shifting from ‘bourgeois’ art to more of an internalization highlighting the beauty of the natural way of life with an emphasis on lighting.

The notion of shelter and sanctity is today reflected in both conceptual art and applied design (fashion, interior, design). These worlds overlap in a utopian quest for the essence of ‘the good life’ – or simply put: what does a person need to be happy? This search is expressed in a predilection for self-reliance and in the combination of pure materials with traditional techniques.

Various Belgian fashion designers — including Dirk Van Saene, Bruno Pieters, Christian Wijnants, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Veronique Branquinho, Martin Margiela, Marina Yee, Jan-Jan Van Essche and Anne Kurris — give their individual interpretations to these thoughts: some by choosing specific fabrics and techniques, and others through their idiosyncratic position in fashion, in which they do not give praise to the hectic pace of the fashion world.

*******

De thematiek van het huiselijk geluk bij de schilder Rik Wouters, de intieme sfeer van geborgenheid tussen hem en zijn vrouw Nel, vormt het uitgangspunt voor deze tentoonstelling. Wouters was in onze gebieden de enige die de combinatie maakte van post-impressionistische schildertechnieken met eenvoudige huiselijke taferelen.

Zijn expressieve penseelstreken en de onafgewerkte stijl van de doeken geven een dynamiek aan zijn werk die samen met de nadruk op lichtinval en kleur resulteert in een betoverende en optimistische toon. Wouters’ leven bleef niet van moeilijkheden gespaard, maar in zijn werk komt het harmonische, ‘goede’ leven sterk naar voor. Zijn liefde voor Nel was een belangrijke drijfveer voor zijn werk en haar levensvreugde en energie inspireerden hem tot vele bekende doeken en sculpturen.

De hedendaagse beweging waarbij mensen weer op zoek gaan naar de huiselijke intimiteit en naar de natuur, de ‘slow’-beweging en de hernieuwde aandacht voor ambachtelijke technieken zoals keramiek, weven en verven, wordt in deze expo gekoppeld aan het utopische gedachtegoed van Henry David Thoreau’s boek Walden. Walden werd in 1854 gepubliceerd en stelde de niet-industriële, natuurlijke levenswijze voor als alternatief voor de overprikkelde consumptiemaatschappij. In de schilderkunst zien we ook halverwege de negentiende eeuw met het impressionisme een gelijkaardige omslag van bourgeois kunst naar meer verinnerlijking en de schoonheid van het natuurlijk leven, met nadruk op de lichtinval.

Het gegeven van shelter en geborgenheid komt vandaag zowel terug bij conceptuele kunstenaars als bij toegepaste ontwerpers (mode, interieur, design), waarbij deze werelden elkaar overlappen in de utopische zoektocht naar de essentie van ‘het goede leven’: wat heeft een mens nodig om gelukkig te zijn? Deze zoektocht uit zich in een voorliefde voor zelfredzaamheid, het werken met pure materialen en ambachtelijke technieken.

Verschillende Belgische modeontwerpers — o.a. Dirk Van Saene, Bruno Pieters, Christian Wijnants, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Veronique Branquinho, Martin Margiela, Marina Yee, Jan-Jan Van Essche, Anne Kurris — geven op hun eigen manier vorm aan deze gedachten: sommigen door bepaalde keuzes van stoffen en technieken, anderen door hun eigengereide positie in het modeveld, waarbij geen toegiften worden gedaan aan het gejaagde ritme van de modewereld.

Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen het MoMu – ModeMuseum Provincie Antwerpen en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen naar aanleiding van het 100-jarig overlijden van de schilder Rik Wouters in 2016. De expo brengt werk van Rik Wouters uit de KMSKA-collectie samen met werk van hedendaagse kunstenaars en modeontwerpers.
ModeMuseum Provincie Antwerpen  - Rik Wauters - 17.09.2016-26.02.2017