2016-11-16

4742 - 20170115 - BELGIË - DROGENBOS - FeliXart Museum - Drogenbos - Victor Delhez - 16.10.2016-15.01.2017

.

Victor Delhez (Antwerpen, 1902 - Argentinië, 1985) is één van de belangrijkste houtsnijders uit het abstract modernisme in België. Als grote vriend van Michel Seuphor begint hij met expressionistische gravures die in de eerste nummers van Het Overzicht gepubliceerd worden. Omstreeks 1923 evolueert Delhez naar abstract werk. In 1925 sterven zijn ouders in een auto-ongeval en vertrekt hij naar Argentinië, waar hij als technisch tekenaar en architect aan de slag gaat. Hij verhuist naar Bolivië om in 1940 terug te keren naar Argentinië, waar hij professor wordt aan de universiteit van Cuyo en waar hij de rest van zijn oeuvre verder zet in een magisch realistische stijl.

Toch kent hij doorheen zijn lange carrière in totaal drie abstracte periodes. In 1952 komt hij een tweede maal tot de abstracte kunst met de schertsende Bagatellino-reeks, als persiflage op de abstracte kunst. Vanaf de jaren 60 profileert hij zich als pionier van de tweede abstracte golf en richt zich met zijn kleurenversies van eerdere composities een derde keer tot de abstractie.

In Vlaanderen is vooral het symbolisch fantaisistisch werk van Delhez bekend en gewaardeerd. Het FeliXart Museum wil in een selectief overzicht het licht werpen op zijn pionierswerk en de worsteling met abstracte kunst.


Victor Delhez (Anvers 1902 - Argentine 1985) est l'un des principaux graveurs sur bois du modernisme abstrait belge. Grand ami de Michel Seuphor, il débute par des gravures expressionnistes qui sont publiées dans les premiers numéros de Het Overzicht. Autour de 1923 son oeuvre évolue vers l'abstraction. Après le décès de ses parents dans un accident de voiture en 1925, il part vivre en Argentine, où il commence à travailler comme dessinateur technique et architecte. Il déménage en Bolivie, mais reviendra en Argentine en 1940, étant devenu professeur à l'université de Cuyo. Il y poursuivra son oeuvre dans un style magico-réaliste.
Sa longue carrière est toutefois ponctuée de trois périodes abstraites. En 1952 il s'oriente une deuxième fois vers l'abstraction avec la série humoristique Bagatellino, un persiflage de l'art abstrait. A partir des années 60 il se profile comme pionnier de la seconde vague d'abstraction en réalisant des versions en couleur de ses compositions antérieures.
La Flandre connaît et apprécie surtout l'oeuvre d'orientation symbolique et fantaisiste de cet artiste. A travers un aperçu sélectif, le


 
FeliXart Museum - Victor Delhez - 16.10.2016-15.01.2016