2016-01-27

4660 - 20161231 - BELGIË-OOSTENDE - Patrick Corrillon - ‘Le vraie Mu.ZEE imaginaire’ - 01.01.2016-31.12.2016

.

 
Het echte « Mu.ZEE imaginaire » 

Gedurende het volledige jaar 2016 zal Patrick Corillon interveniëren binnen en buiten de muren van Mu.ZEE, het museum voor moderne en hedendaagse kunst van Oostende. Hij zal een originele blik werpen op de museumcollecties a.h.v. volgende realisaties:

1 / accrochages van schilderijen en prenten uit de collectie, opgevat als poëtische wandelingen in de museumruimte. Elk seizoen (lente, zomer, herfst, winter) zal een nieuwe presentatie de toeschouwer toelaten om in de intimiteit van de werken te duiken met een van fantasie vervulde blik.
Bepaalde virtuoze schilders zetten zo’n kracht op hun penseel dat dit zijn haren kan verliezen. Vastgehecht op het doek in een gebogen, tegennatuurlijke positie hebben die haren mettertijd de neiging om weer een rechte stand aan te nemen. De operatie, die tot dertig jaar kan duren, brengt in het algemeen fijne barsten in de oppervlakte van het schilderij met zich mee.

2 / de uitgave van een boek “de zwevende beelden”, dat de avonturen zal vertellen van een jonge kunstliefhebber op ontdekking in de reserves van het museum. Een dertigtal werken zullen gereproduceerd worden en zullen dienen als kader voor het verhaal.
Ook al is het verschijnsel onzichtbaar met het blote oog, zijn bepaalde bijzonder stralende schilderijen omgeven door een wolk van minuscule gekleurde stofdeeltjes. De liefhebbers van schilderkunst worden er meestal door bedekt omwille van hun grote nabijheid bij deze werken. Soms verspreiden ze die rondom hen door de heftige, levendige gebaren die ze maken voor hun vrienden bij de beschrijving van het meesterwerk dat ze zonet gezien hebben.    

3 / het bezoek van een virtueel museum op de website van het museum. Van 1 januari tot 31 december 2016 zal het “Oskar Sertimuseum” elke week het relaas brengen van één specifiek voorwerp dat aan Oskar Serti heeft toebehoord. Deze Hongaarse schrijver uit het begin van de 20ste eeuw verwachtte van de cultuur dat zij hem zou helpen om evenzeer een goede hoofdrolspeler als een goede toeschouwer te zijn van zijn leven. Oskar Serti is een imaginair personage dat zeer sterk gelijkt op bepaalde “internationalistische” schrijvers, zoals Joseph Roth en Stefan Zweig, die bijdroegen aan de hoogtijdagen van Oostende in de jaren dertig.
Op 27 januari 1925, in het Museum voor Schone Kunsten van Oostende, viel Oskar Serti’s blik toevallig op zijn rechterhand, die hij achteloos op een lege sokkel had gelegd. Ineens had hij de merkwaardige sensatie dat de hand niet bij zijn lichaam hoorde. Gelukkig verdween die indruk zodra een suppoost plompverloren een marmeren buste op de sokkel zette zonder op de vijf vingers van een in gedachten verzonken bezoeker te letten.

4 / performances die de museumcollecties vertegenwoordigen. Deze theaterperformances, gebaseerd op de museumcollectie, zullen gebracht worden in theaters of in auditoria van musea (in Vlaanderen, in Brussel en in Wallonië).
“Ik ben alleen maar een beeld. Wanneer ik naar mezelf kijk in de spiegel, geloof ik dat het diegene voor mij is, die echt is; wanneer ik naar het theater ga, zeg ik tegen mezelf dat het dat wat op scène te zien is, dat echt is, en dat ik maar een schaduw van een in het donker gezeten toeschouwer ben. En wanneer een schilderij in een tentoonstelling mij aanspreekt, heb ik de indruk dat ik er integraal deel van uitmaak.”   
Mu.ZEE - Patrick Corrillon - ‘Le vraie Mu.ZEE imaginaire’  - 01.01.2016 - 31.12.2016
Website & source : Mu.ZEE   NL - FR - EN - DE