2015-12-29

4652 - 20160228 - BELGIË-DROGENBOS - Werner Cuvelier - 22.11.2015-28.02.2016

.


Werner Cuvelier (° 1939) is een pionier van de Concept Art in België. Sinds de jaren zestig werkt hij aan een rijk oeuvre, dat vaak vertrekt van het – schijnbaar objectief – ordenen, catalogeren en inventariseren van allerlei feiten en gegevens.

Hoewel zijn werk er vormelijk homogeen uitziet, zijn er binnen zijn œuvre twee grote tendenzen te onderscheiden. Enerzijds maakt Cuvelier ‘diagramwerk’ gebaseerd op statistieken en data die hij verzamelt, vanuit zijn drang om te ordenen en gevoed door zijn passie voor geschiedenis en wetenschap.
Anderzijds creëert de kunstenaar - eveneens geometrisch - werk,  dat resulteert uit vormelijke verwerkingen van zijn levenslang onderzoek naar de Gulden Snede.
Vanuit deze twee totaal verschillende invalshoeken ontstaan schilderijen, beelden, maar ook schetsboeken en notities, die zijn eindeloze zoektocht naar wetmatigheden in beeld brengen.
Tot op vandaag werd bijna uitsluitend de conceptuele insteek van Cuveliers werk in de kijker gezet. Het FeliXart Museum wil daarom in een selectief overzicht een volledig beeld bieden van zijn œuvre, waarbij, naast het conceptuele werk ook aandacht besteed wordt aan de werken die het resultaat zijn van puur formele onderzoeken. 
FeliXart Museum - Werner Cuvelier - 22.11.2015 - 28.02.2016