2014-08-14

BELGIË - AALST - Geachte heer Daens ... Brieven van/aan/over Daens - 01.06.2014-21.12.2014

.


Tentoonstelling naar aanleiding van het 'Daens175'-herdenkingsjaar, georganiseerd door 't Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst & het Documentatiecentrum voor Daensisme en hedendaagse geschiedenis van de Denderstreek (DADD) vzw

De geschiedenis van de daensistische beweging in het algemeen en die van één van haar boegbeelden, priester Adolf Daens (Aalst 1839-Aalst 1907) wordt geëvoceerd aan de hand van talrijk brievenmateriaal.

Kern van de tentoonstelling is het pakket brieven dat jaren geleden teruggevonden werd in het archief van het dekenaat van Aalst, en in 1984 in boekvorm werd uitgegeven (Geert Van Bockstaele, Briefwisseling van Priester Daens 1892-1933). Deze brieven werden nadien gedeponeerd in het archief van het Bisdom Gent. Tweede belangrijke bron is het eigen Daens-archief van het DADD, waar talrijke autografen van priester Daens bewaard worden. Ook in andere archieven zijn dergelijke brieven terug te vinden (oa Sint-Jozefscollege Aalst…). Ook de bronnen geraadpleegd door F-J Verdoodt voor zijn doctoraat over de verhouding tussen A. Daens en de Kerk bevatten boeiend materiaal.
Tenslotte werden ook in de daensistische en andere kranten brieven, open tribunes, opiniestukken e.d. gepubliceerd. Zeker boeiend in dit opzicht was de zogenaamde ‘Strijdpenning’: om wat geld op te halen voor de politieke en sociale strijd werden in de krant regels tekst ‘verkocht’. Voor enkele centiemen schreef of dicteerde de gewone daensist enkele woorden om te publiceren, soms met een duidelijke boodschap of bericht van steun aan Daens, soms eerder triviaal.

Het archiefmateriaal wordt aangevuld met boeiend beeldmateriaal en fotovergrotingen, zoals beelden van de briefschrijvers en geadresseerden, tijdsbeelden, enz 
't Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst     01.06.2014 - 21.12.2014Website & bron : 't Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst  NL

Website : Aalst

FIC123.BE THE CULTURAL PORTAL.

FIC123.BE ON TWITTER & FACEBOOK