2014-03-20

BELGIË - BRUSSEL-ELSENE - DUANE HANSON. Sculptures of the American dream - 20.02.2014-25.05.2014

.


I’m not duplicating life,
I’m making a statement about human values.
(Ik kopieer het leven niet.
Ik maak een balans op van de menselijke waarden.)
Duane Hanson

Van kindsbeen was Duane Hanson gefascineerd door het menselijk lichaam. Zijn liefde voor de materie mondde uit in beeldhouwwerken op basis van diverse grondstoffen: hout, polyester, brons…

Vanaf de vroege jaren ’40 ondergaat Hanson de heersende tendens richting abstractie, hetgeen het begin is van een twee decennia durende worsteling. Zijn neiging naar naturalistische sculpturen probeert Hanson tevergeefs te verzoenen met het abstract expressionisme. De Pop Art, met zijn letterlijke weergave van alledaagse voorwerpen, de soepblikken en de Brillo boxes, bood Hanson de kans zijn naturalistische overtuiging ten volle te beleven, of met Hanson’s eigen woorden:

I went to school and heard you had to be modern…
I didn’t really warm up until Pop Art made Realism legitimate again.
(Ik ging naar school waar ik vernam dat je modern moet zijn...
Ik ben pas echt bezield geworden toen de pop art het realisme opnieuw.)

Tussen 1965 en 1996 maakte hij meer dan 140 beelden van mannen en vrouwen. Uit de erg realistische weergave van de personages blijkt zijn grote belangstelling voor de mens en zijn levensomstandigheden, die keer op keer het thema van zijn werk vormen.

Toch zijn deze beelden niet zomaar een volmaakte weergave van de werkelijkheid. Duane Hanson gebruikt een illusionistische aanpak om de eigentijdse problemen in de Amerikaanse samenleving aan te kaarten. In zijn werk onderzoekt de kunstenaar de kwetsbaarheid van de mens en houdt ons op die manier een spiegel van de samenleving voor.


 
Museum van Elsene      20.02.2014 - 25.05.2014Website & bron : Museum van Elsene   NL-EN-FR

Website : Brussel-Elsene  NL-FR

FIC123.BE THE CULTURAL PORTAL.

FIC123.BE ON TWITTER & FACEBOOK