2013-05-22

NEDERLAND - OTTERLO - Vincent is back - Deel II : Land van het licht

.


In Vincent is back staat de omvangrijke Van Gogh-verzameling van het Kröller-Müller Museum sinds jaren weer centraal. Vincent is back vertelt het verhaal van Van Gogh in twee delen. In deel 1, Geboortegrond (tot en met 1 april 2013) ligt de nadruk op Van Goghs Hollandse periode (1881-1886). In deel 2, Land van het licht, verschuift het accent naar de werken in zijn Franse tijd (1886-1890), als de kunstenaar tot volle wasdom komt.
Naast schilderijen wordt ook een tiental tekeningen getoond. Vanwege hun lichtgevoeligheid zijn deze maar zelden te zien. De presentatie is thematisch opgezet en wordt toegelicht door teksten met onder meer briefcitaten van Van Gogh.

Na Vincent is back houdt de Van Gogh-collectie in wisselende samenstelling een prominente plaats in de collectiepresentatie.


 
Kröller-Müller Museum   06.04.2013 - 22.09.2013Website & bron : Kröller-Müller Museum

Website : Otterlo

FIC123.BE een website met info en cultuur.