2012-08-14

NEDERLAND - DEN HAAG - Ontdek het moderne

.


Anno nu wordt de geschiedenis niet meer verteld als een opeenvolging van gebeurtenissen die als dé waarheid geldt. Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe verbanden, bij de golfbeweging van politieke, sociale en economische ontwikkelingen horen bepaalde gevoelens of thema’s die tot uitdrukking komen in de kunst. Het 19e eeuwse idee van een museum met strikt chronologische verbanden is achterhaald. Ook het museumpubliek van nu heeft andere verwachtingen, zij wil deelnemen en zelf een verhaal ontdekken in de kunst. Het Gemeentemuseum toont daarom vanaf 28 april een geheel nieuwe tentoonstelling getiteld Ontdek het moderne. Deze tentoonstelling kent een samenhang op basis van visionaire, poëtische en menselijke kenmerken. Hier laat het museum persoonlijke kant van kunst zien, de twijfels, worsteling, uitbundigheid, sensualiteit, zoeken naar utopie of spelen als een kind, aan de hand van het werk van topkunstenaars als Claude Monet, Wassily Kandinsky, Pablo Picasso, Piet Mondriaan, Francis Bacon, Constant en Louise Bourgeois.

De Nederlandse musea zijn gezegend met internationaal hoogstaande kunstcollecties. Vrijwel alle iconen van de moderne kunst uit de hele wereld zijn in Nederland te bewonderen. Maar vaak is het museum nog een les in chronologie, wat de bezoeker kan beletten de kunst in zijn ware omvang en betekenis te voelen. Het Gemeentemuseum ziet zichzelf als medium, het draagt kennis, een gevoel of stemming over op de bezoeker. In deze tijd waarin het past om los te komen van oude normen, is het vanzelfsprekend dat de bezoeker zelf wordt uitgenodigd om de kunst te ontdekken; om zich te laten meevoeren in een fantastische wereld van onbegrensde mogelijkheden. Het Gemeentemuseum Den Haag volgt met deze thematische opstelling een trend die op internationaal niveau al was ingezet, bijvoorbeeld door het Londense topmuseum Tate Modern.

In de tentoonstelling Ontdek het moderne kan de toeschouwer zich laten verrassen door de nieuwe, onderlinge dialogen die tussen de werken tot stand komen. In deze tentoonstelling wordt niet zozeer vanuit stromingen gedacht, maar eerder in lijnen van beïnvloeding. Zo ontstaan nieuwe thema’s met onderwerpen als stilstand en beweging, kind en wildeman, traditie en experiment en spel en utopie. Dat hoeft lang niet altijd een clash te zijn, maar kan ook een welluidende samenzang opleveren met verassende inzichten.

Ontdek het moderne opent tegelijk met Meesters uit het Mauritshuis - In het Gemeentemuseum Den Haag. Rond de honderd topstukken uit het Mauritshuis komen voor een periode van twee jaar logeren in het Gemeentemuseum. Samen met de collectie van het Gemeentemuseum wordt het voor de bezoeker mogelijk gemaakt om het beste uit zes eeuwen beeldende kunst onder één dak te ervaren. Van Johannes Vermeer, Paulus Potter en Rembrandt van Rijn tot aan Marlene Dumas, Daan van Golden en Anselm Kiefer, de bezoeker kan zijn hart ophalen.

Bij de tentoonstelling verschijnt een nieuw boek getiteld Ontdek het moderne, geschreven door Benno Tempel. Het boek leest als een spannende ontdekkingstocht door de moderne tijd en geeft een inkijk in de levens van kunstenaars, hun persoonlijke verhalen en de tijd waarin zij leefden. (uitgeverij Wbooks)


 Gemeente Museum Den Haag       28.04.2012 - 01.01.2014


Website :  Gemeente Museum Den Haag 

Website :  Den Haag

FIC123.BE een website met info en cultuur.