2012-08-28

BELGIË - AALST - Rebellen! Boon 2012

.


Het Boonjaar 2012 wordt geschraagd door twee tentoonstellingen, die elkaar aanvullen. Op 17 maart wordt in Aalst de expositie Rebellen geopend. Een dag later opent in het Letterhuis in Antwerpen de tentoonstelling Villa Isengrimus haar deuren.Beide tentoonstellingen – in feite één dubbeltentoonstelling – thematiseren fundamentele keuzes met betrekking tot leven en werk die Boon eind jaren veertig van de vorige eeuw maakte. ’t Gasthuys – stedelijk museum Aalst in samenwerking met het Louis Paul Boon-documentatiecentrum (Universiteit Antwerpen), Letterenhuis Antwerpen en de Erfgoedcel Aalst.

Boon baseerde verschillende romans op onze collectieve herinnering aan een tumultueus verleden. Historische feiten heeft hij ongegeneerd verdraaid. Toch wilde hij graag serieus genomen worden als een auteur die in zijn historische verhalen aanwees wat in het verleden van prominent belang was voor het heden.

In de eerste zaal wordt de bezoeker geconfronteerd met Jan De Lichte, een icoon van de door Boon vereerde opstandige mens en als slachtoffer van de geschiedenis.

Bij het betreden van de tweede zaal ziet de bezoeker bekende gezichten uit de film en de musical Daens. Met Pieter Daens wilde Boon geen geschiedenis van het daensisme schrijven, maar een grondig gedocumenteerd verhaal over alle sociale emancipatiebewegingen in de fabrieksstad Aalst.

In de derde zaal wordt het bronnenmateriaal van de roman De Zwarte Hand toegelicht.

De volle aandacht gaat vervolgens naar Het Geuzenboek, de in 1979 postuum verschenen historische roman die Boon zelf beschouwde als het sluitstuk van zijn oeuvre.

De fictie dient een doel : een gevoel van boosheid opwekken bij de lezer en tegen de gang van de geschiedenis in, een geest van rebellie vaardig doen worden over de Vlaming.

De bezoeker heeft hier het laatste woord, een babbelbox zal alle meningen registreren.


Stedelijk Museum Aalst    17.03.2012 - 23.09.2012


Website : Stedelijk Museum Aalst

Website : Stad Aalst

FIC123.BE een website met info en cultuur.