2012-07-24

BELGIË - DIKSMUIDE - Gott mit uns

.
In de geschiedenis zien we steeds dat de mens zijn krachten wil vergelijken met de goden. Wie een oorlog wilde winnen, moest aan een oorlogsgod offeren. Daarna kwamen dan de oorlogen die werden gevoerd voor godsdienstige redenen: de kruistochten, de conflicten tussen katholieken en protestanten, recent nog, de Jihad. Ook het Amerikaans leger probeert nu nog mensen in te lijven onder de leuze... 'based ons Christian values'.


Bij het uitbreken van WO I zien we dat de strijdende partijen de naam van God nog vaak gebruiken in hun militaire attributen en hun waarden, o.a. Gott mit uns, God strafe England, Dieu avec nous, ...IJzertorenmuseum       31.03.2012 - 31.12.2012


Website & bron : IJzertorenmuseum 

Website : Diksmuide

FIC123.BE een website met info en cultuur.