2012-02-07

BELGIË - KEMZEKE-STEKENE - Dear Verbeke Foundation

.

Dit jaar viert de Verbeke Foundation haar vijfde verjaardag. Hoewel de Foundation vlak na haar opening op 1 juni 2007 nog totaal onbekend was, ontvangt ze vandaag elke dag brieven en emails van kunstenaars uit de hele wereld die met haar wensen samen te werken. De profielen van elk van deze kunstenaars zijn erg uiteenlopend: van bekend tot onbekend, amateurs, studenten of reeds gevestigde professionele kunstenaars met al dan niet een eigen website. Ook hun voorstellen zijn erg verschillend. Zo willen sommige kunstenaars hun bestaand werk tentoonstellen en vragen anderen hulp om nieuwe werken te creëren. Soms blijven de vragen beperkt tot het organiseren van transport of om aankoop van werken. Nog andere kunstenaars willen dan weer in residentie kunnen verblijven.

In functie van haar middelen probeert de Verbeke Foundation projecten te steunen passen binnen haar visie en werking rond kunst en natuur. Werk waarbij het hedendaagse ecologische vraagstuk centraal staat, recyclage, biotechnologie en de studie en het begrip van levende organismen zijn voor de stichting belangrijke aandachtspunten. Dear Verbeke Foundation..., de vijfde wintertentoonstelling in de expositieruimte te Kemzeke, brengt werken samen van verschillende kunstenaars die in 2011 steun hebben gekregen van de stichting om hun nieuwe projecten te realiseren.Ouverte le 1er juin 2007, la Verbeke Foundation fêtera son cinquième anniversaire. Inconnue à l'étranger à ses débuts, elle reçoit aujourd'hui chaque jour plusieurs lettres et courriels d'artistes du monde entier désireux de collaborer avec elle. Inconnus ou célèbres, amateurs, étudiants ou professionnels confirmés, détenteur d'un site web ou non : les profils de chacun de ces artistes diffèrent du tout au tout. Leurs propositions également : si certains souhaitent exposer des travaux existants, d'autres préfèrent solliciter de l'aide pour la création de nouveaux projets. Aux propositions de vente de pièces succèdent les demandes de résidence ou de transport.

La Verbeke Foundation essaie dans la mesure de ses moyens de soutenir les projets de ceux dont la démarche coïncide le plus avec son propre mode de fonctionnement, basé sur l'emploi de matériaux de recyclage, et ses centres d'intérêts : prise en compte de la problématique écologique contemporaine et du développement des biotechnologies, goût pour l'étude et la compréhension des organismes vivants. Cinquième exposition d'hiver sur le site de Kemzeke, Dear Verbeke Foundation... présente les travaux d'artistes ayant obtenu en 2011 une réponse positive à leur demande de soutien.

Kunstenaars/Artistes:

Frank Borst (NL)
Cécile Colle}{Ralf Nuhn (FR)
Christoph De Boeck (BE)
Ronald De Winter (BE)
Jef Faes (BE)
Sven Fritz (NL)
Ivan Henriques (BR)
Egied Simons (NL)
Steven Tevels (BE)
Timothy Segers (BE)
Michiel Van Overbeek (NL)


Verbeke Foundation          20.11.2011 - 20.05.2012


Website & source : Verbeke Foundation

Website : Kemzeke-Stekene

FIC123.BE een website met info en cultuur.