2011-07-27

NEDERLAND - AMSTELVEEN - Jacques Doucet. Le Cobra françaisVoor het eerst wordt een internationale retrospectieve tentoonstelling gewijd aan het werk van de Franse avant-garde kunstenaar Jacques Doucet (1924-1994). De expositie in het Cobra Museum is de eerste omvangrijke presentatie van Doucets werk in Nederland. De uit Frankrijk afkomstige Cobra kunstenaar speelde een opvallende rol in de aanloop naar Cobra. Andersom deed Doucet in de Cobra periode essentiële experimentele ervaringen op die van grote invloed waren op zijn werk. In juni 1947 ontmoette Doucet in Boedapest de jonge Nederlandse schilder Corneille, die onder de indruk raakte van de rijpheid van de jonge Franse schilder. Doucet trad via Corneille toe tot de Cobra groep. De kunst van Jacques Doucet is onlosmakelijk verbonden met de avant-garde van de twintigste eeuw en de door kunstenaars verworven vrijheid om vormen, kleuren en materialen op een spontane manier - niet gehinderd door academische tradities - te arrangeren.


De presentatie omvat ruim 80 werken uit het begin van het kunstenaarschap, de vroege jaren veertig, tot en met het laatste werk. De werken zijn afkomstig uit de nalatenschap van de kunstenaar, in bruikleen afgestaan door vele particuliere verzamelaars, alsmede door Franse en Noord-Europese instellingen. De schilderijen, grafiek, gouaches, kleine spontane collages uit de zestiger jaren, enkele beelden, keramiek en een tapijt, geven een goede indruk van de veelzijdige expressie van de kunstenaar en van zijn onophoudelijke nieuwsgierigheid met allerlei soorten technieken te willen experimenteren. De tentoonstelling is een gezamenlijk project van drie kunstmusea: het Lieu d'Art et Action Contemporain (LAAC) te Duinkerken (Fr), het Cobra Museum voor Moderne Kunst en het Musée de Beaux-Arts van Quimper (Fr).
 
 
 Cobra Museum    21.05.2011 - 18.09.2011
 

Website & bron : Cobra Museum
 
Website :Amstelveen
 
FIC123.BE een website met info en cultuur.