2011-04-13

BELGIË - OOSTENDE - Jean Brusselmans


Vanaf april tot eind augustus 2011 wordt Jean Brusselmans tentoongesteld in Mu.ZEE te Oostende. Dit is de eerste solotentoonstelling in dertig jaar tijd.
Het vroegere werk van Jean Brusselmans werd vooral gekenmerkt door zowel het realisme als het impressionisme, ook het fauvisme was nooit ver weg in zijn werk. Jean Brusselmans wilde niet onder de noemer ‘expressionist’ gevat worden en toch vertoont hij enige verwantschap met de expressionisten uit zijn tijd. Dit uit zich in het constructivisme van de platgedrukte vormen, die hij gestileerd tot geometrisch op het doek aanbrengt en in het gebruik van heldere, felle kleuren. Brusselmans’ persoonlijke stijl zal vele kunstenaars na 1945, waaronder Roger Raveel, sterk aanspreken.
Deze tentoonstelling is geen retrospectieve maar legt vooral het accent op de avant-gardejaren, meer bepaald de tweede helft van de jaren 1920 en de jaren 1930, met ruime aandacht voor zijn tekeningen. Vanaf de jaren 1930 ontwikkelde hij echter zijn eigen stijl, en het is net die periode 1930-1940 die Mu.ZEE in Oostende tentoonstelt. De verhaallijnen worden via enkele sleutelwerken uitgezet. De keuze van deze sleutelwerken werd ingegeven door de manier waarop Jean Brusselmans de geschilderde werkelijkheid wist weer te geven.


Mu.ZEE   09.04.2011 - 04.09.2011