2011-03-23

NEDERLAND - MAASTRICHT - Schatten uit Moskou. Hollandse tekeningen uit het Pushkin Museum


De tentoonstelling Schatten uit Moskou. Hollandse tekeningen uit het Pushkin Museum toont de 90 beste Hollandse tekeningen uit de zeventiende eeuw uit de collectie van het Pushkin Museum. Hiermee is het Bonnefantenmuseum de eerste plaats in anderhalve eeuw waar deze werken in zulke groten getale buiten Rusland te zien zullen zijn.
De tekeningencollectie van het Pushkin Museum vindt zijn oorsprong bij een aantal Moskouse verzamelaars die hun bezit verwierven op veilingen, maar vooral uit de kunsthandel in Amsterdam, Parijs, Berlijn een een groot aantal andere Duitse steden.
Schatten uit Moskou biedt een chronologisch en thematisch overzicht van de Hollandse tekenkunst uit de 17de eeuw. Getoond worden tekeningen van onmiskenbare grootheden als Rembrandt, Abraham Bloemaert en Adriaen van Ostade. De tentoonstelling omvat tekeningen van geboren Hollanders, maar ook van kunstenaars van elders die hun heil zochten in het 17de eeuwse artistieke middelpunt, zoals Gerard de Lairesse uit Luik.
De samenstellers hebben zich eerst en vooral laten leiden door de verbluffende kwaliteit van de kunstwerken, en hebben daarbinnen gestreefd naar diversiteit van thema's, compositie en functie. Zo zullen er schetsen te zien zijn naast volledig opgewerkte figuur- en compositiestudies. Zodoende geeft de tentoonstelling een schitterend en bovendien tot op heden nauwelijks gekend overzicht van de Hollandse tekenkunst van de Gouden Eeuw, en bovendien een blik op de Russische verzamelgeschiedenis van Nederlandse kunst.


Bonnefantenmuseum      17.03.2011 - 19.06.2011