2011-02-23

NEDERLAND - 'S-HERTOGENBOSCH - Vlaamse vedetten - Modernisme bij de zuiderburen 1885-1960


Wat hebben kunstenaars als James Ensor, Emile Claus, Constant Permeke, Gustave de Smet en René Magritte met elkaar gemeen? Ze woonden en werkten allemaal in België, tussen 1885 en 1960, én hun werk maakt deel uit van de collectie moderne kunst van het Groeningemuseum in Brugge. Bij hoge uitzondering is een deel van deze collectie van januari tot medio mei 2011 te zien in het Noordbrabants Museum.
Rond 1880 kwam het artistieke leven in België tot grote bloei. Brussel werd een bruisend centrum van moderne kunst, sterk beïnvloed door de Parijse kunstwereld. Jaarlijks organiseerde de vereniging Les XX, opgericht door onder anderen James Ensor, een kunstsalon. Daar werden de nieuwste werken getoond en moderne stromingen gelanceerd.
Vlaams expressionisme
De dominerende stroming in de Belgische kunst ná de Eerste Wereldoorlog was het Vlaams expressionisme. Dit werd sterk beïnvloed door het Duitse expressionisme en het kubisme. Het schilderij De verliefden in het dorp van Frits Van den Berghe is hiervan een goed voorbeeld. Figuratieve, tikje vervormde voorstelling, kleurrijk maar toch ook duister van toon. Emoties worden in een rauwe vorm getoond.

What do artists such as James Ensor, Emile Claus, Constant Permeke, Gustave de Smet and René Magritte have in common? They all lived and worked in Belgium, between 1885 and 1960, and their work forms part of the collection of modern art of the Groeningemuseum in Bruges. Exceptionally, a substantial part of this collection will be on display from January until mid-May 2011 in the Noordbrabants Museum.
In the 1880’s artistic development in Belgium reached new heights. Brussels became a leading centre for modern art, strongly influenced by developments in Paris The society Les XX, founded by, amongst others, James Ensor, organized a yearly salon. There, the newest works were shown and modern trends introduced.
Flemish expressionism
The dominant movement in Belgian art after the First World War was Flemish expressionism.
This was strongly influenced by German expressionism and by cubism. The painting ‘The lovers in the village’ by Frits Van den Berghe is a good example of the style. A figurative, slightly distorted image, colourful but with darker undertones. Emotions are raw.


Noordbrabants Museum 22.01.2011 - 15.05.2011


Website : 's-Hertogenbosch

FIC123.BE een website met info en cultuur.