2011-02-16

BELGIË - AALST - The '-scape' in Escape


Groepstentoonstelling : Fia Cielen / Annelies de Mey / Frederik De Wilde / Laurent Dupont-Garitte / Ludo Engels / Shaun Gladwell / Pierre-Alexandre Remy / Arno Roncada / Max Sudhues / Kema Spencer / Tim Vets

In The ‘-scape’ in Escape staan de tegenstellingen in artificiële en virtuele landschappen centraal: enscenering versus spontaneïteit, licht versus donker, open versus gesloten, natuur versus metafysica, zicht- versus onzichtbaarheid, het tonen versus het versluieren van fictieve betekenissen.
De kunstenaars gaan elk op hun unieke manier om met die tegenstellingen. Ze analyseren in hun werk schemerzones, alledaagse werkelijkheid, imaginaire geografie, of de beladenheid van verschillende betekenissen. Ze roepen in hun werk associaties op van bevreemding en beweging die onophoudelijk bevraagd wordt. De kunstenaars onderzoeken een tussenwereld, de zone tussen ervaring en fictie, tussen poëzie en realiteit, de plaats die niet precies gedefinieerd kan worden, enkel gesuggereerd
The ‘-scape’ in Escape toont een brede waaier van levende omgevingen, licht-, video- en geluidsinstallaties. Er worden verschillende visies opgeroepen die elkaar aanvullen, versterken of corrigeren, met referenties naar het ideale en het reële, een ontmoeting tussen het conceptuele en het sculpturale in een architecturale setting.
De tentoonstelling maakt deel uit van het Europees project Interreg IVa ‘2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013’. Dit project is een samenwerking tussen Aspex (Portsmouth), Boem vzw (Kunst & Zwalm), Fabrica (Brighton), l’H du Siège (Valenciennes), La Malterie (Lille) en Netwerk (Aalst). Onder het motto ‘Investeren in je toekomst’ worden duurzame strategieën voor publieksparticipatie ontwikkeld.
Meer info: iriscan.orgNETWERK - Centrum voor hedendaagse kunst 12.02.2011-27.03.2011Website :NETWERK

Website : Stad Aalst

FIC123.BE een website met info en cultuur.