2010-12-29

NEDERLAND - ROTTERDAM - Edvard Munch


Voor het eerst wordt in Nederland uitgebreid aandacht besteed aan Edvard Munch (1863-1944); een van de meest fascinerende kunstenaars uit de laat negentiende- en begin twintigste eeuw.
De Kunsthal Rotterdam presenteert met ruim honderdvijftig schilderijen en werken op papier een overzicht van het oeuvre van de Noorse schilder, die bij het grote publiek vooral bekend is door het schilderij ‘De Schreeuw' (1893). Alle werken in de tentoonstelling zijn afkomstig uit particuliere collecties en worden éénmalig samengebracht; een absolute buitenkans voor iedereen die het oeuvre van Edvard Munch (beter) wil leren kennen. Munch schildert over het leven, over de liefde en de dood; diepe emoties zoals eenzaamheid, angst en innerlijke spanningen zijn de leidraad in zijn werk. Door de thematiek, de krachtige compositie, vloeiende lijnvoering en het bijzondere kleur- en materiaalgebruik raken zijn schilderijen ons tot op de dag van vandaag.
Experiment en expressie
Edvard Munch is van grote invloed op de ontwikkeling van het expressionisme in de laat negentiende- en begin twintigste eeuw. Vanaf het begin van zijn kunstenaarschap in 1880 breekt hij radicaal met alle heersende conventies in de kunst. Als reactie op de verstarde burgerlijke moraal van zijn tijd sluit hij zich aan bij vooruitstrevende kunstenaarskringen in Kristiania (het toenmalige Oslo). Op zoek naar zijn eigen artistieke expressie experimenteert hij met verschillende materialen en technieken. Hij absorbeert invloeden van het actuele naturalisme, impressionisme en symbolisme en verwerkt deze in een eigen, persoonlijke vormentaal. Munch haalt de inspiratie voor de thematiek van zijn schilderijen uit de literatuur van schrijvers als August Strindberg en Henrik Ibsen. De tegenslagen in zijn leven, zoals de dood van zijn moeder en zusje, laten diepe sporen bij hem achter. Met buitengewone gevoeligheid verbeeldt hij de machteloosheid en paniek die dood, ziekte en verval met zich meebrengen in zijn schilderijen, litho's, tekeningen en etsen.
Overweldigend oeuvre
De tentoonstelling laat de ontwikkeling en vorming van Munchs overweldigende oeuvre zien. De opening van zijn eerste grote tentoonstelling in de Vereniging van Berlijnse Kunstenaars in Berlijn in 1892 leidt tot een enorm schandaal. Het vluchtige en fragmentarische in zijn werk, wat typerend zal zijn voor de moderne kunst aan het begin van de twintigste eeuw, wordt door de pers genadeloos bekritiseerd. De tentoonstelling sluit vroegtijdig. Alle commotie maakt Munch op slag beroemd in Duitsland. Tijdens zijn verblijf in Parijs maakt Munch veel grafiek waaronder de beroemde serie litho's van Madonna: een betoverend vrouwenportret omlijst door spermatozoïden en vergezeld door een embryo met doodskop. Leven en dood, twee hoofdthema's in Munchs werk, komen hier compositorisch verrassend samen.Kunsthal Rotterdam 18.09.2010 - 20.02.2011Website : Kunsthal Rotterdam

Website : Rotterdam

FIC123.BE een website met info en cultuur.