2010-11-17

BELGIË - LEUVEN - Bijbel van Anjou - Napels 1340 - een koninklijk handschrift ontsluierd

Folio uit de Bijbel van Anjou KIK - IRPA

De tentoonstelling 'Bijbel van Anjou - Napels 1340 - een koninklijk handschrift ontsluierd' toont de sublieme miniaturen van een zo goed als onbekend pronkhandschrift dat in de waanzinnige veertiende eeuw aan het tumultueuze Koninklijk Hof van Napels tot stand kwam. Macht, intriges, goud, een paar schimmige figuranten en enkele uitzonderlijke kunstenaars vormen een explosieve mix.
De veertiende-eeuwse Bijbel van Anjou of Bible Angevine is ontstaan aan het hof van Robert I van Anjou, koning van Napels. Na enkele omzwervingen in koninklijke kringen komt het boek in 1509 op Brabantse bodem terecht.
De tentoonstelling 'Bijbel van Anjou' bevat meer dan honderd sublieme miniaturen die voor de allereerste keer, en meteen ook voor het laatst, aan het grote publiek getoond worden. De kostbare perkamenten folio's van de Bijbel zijn voorzichtig losgemaakt. Het is een unieke kans om ze 'in het echt' te bewonderen.
Gedurende 500 jaar geraakt het unieke manuscript in de vergetelheid. Tot 2008. Op 10 maart wordt de bijbel erkend als Topstuk van de Vlaamse Gemeenschap. Dat jaar start een grootscheeps project rond de studie, de conservatie en ontsluiting van het boek.
Na de tentoonstelling wordt het fragiele juweel onherroepelijk terug ingebonden en verdwijnt het opnieuw in de kluis van de Maurits Sabbebibliotheek, Faculteit Godgeleerdheid (K.U.Leuven). Vanaf dan is de bijbel alleen nog online raadpleegbaar.
Partners: Illuminare. Studiecentrum Vlaamse Miniaturisten (K.U.Leuven) en het Koninklijk Instituut voor het Kunst-patrimonium (Brussel).


Museum M Leuven 17.09.2010 - 23.01.2011Website : Museum M


Website : Leuven

FIC123.BE een website met info en cultuur.