2009-04-16

België - Brugge - Karel de Stoute - Pracht en Praal in Bourgondië


Karel de Stoute (1433–1477), de hertog die koning wilde worden, een ambitieus man op een keerpunt in de Europese geschiedenis.In zijn stoutste dromen zag hij zijn Bourgondische rijk van Brugge tot Dijon reiken. Hij holde van de ene oorlog naar de andere maar ging al vroeg aan zijn ambitie ten onder, op het slagveld van Nancy. In zijn korte leven was hij een van de rijkste vorsten van Europa geworden, symbool van de pracht en praal van Bourgondië, exponent van een verfijnde cultuur.
Deze tentoonstelling plaatst deze belangrijke figuur in de schijnwerpers. Het Brugse Groeningemuseum laat de pracht en praal weer schitteren aan de hand van de eigen Vlaamse Primitieven en uitzonderlijke bruiklenen uit de belangrijkste museumcollecties ter wereld, onder meer schilderijen, harnassen, wandtapijten, manuscripten en schitterende objecten van edelsmeedkunst. Het is voor het eerst in meer dan 500 jaar dat de befaamde Burgunderbeute (Bourgondische buit) Zwitserland mag verlaten, de duizelingwekkende kunstschat die Karel de Stoute kort voor zijn dood aan de Zwitsers verloor.
Het Groeningemuseum is het perfecte decor voor deze prestigieuze tentoonstelling. Niet alleen is het de thuishaven van de Vlaamse Primitieven, net om de hoek, in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, bevinden zich ook de praalgraven van Karel de Stoute en zijn dochter Maria van Bourgondië.

De tentoonstelling staat onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola van België, Zijne Excellentie de President van Oostenrijk Heinz Fischer, Pascal Couchepin, Hoofd van het ministerie van Binnenlandse Zaken en lid van de Bondsraad van Zwitserland, en Karl Habsburg-Lothringen, soeverein van de Orde van het Gulden Vlies.

Dit project wordt in samenwerking met het Historisches Museum Bern georganiseerd.

Groeningenmuseum 27.03.2009 - 21.07.2009