2009-03-19

België - Gent - Emile Claus en het landleven


Emile Claus was de belangrijkste vertegenwoordiger van het impressionisme in België. Hij bewonderde het Franse impressionisme en paste deze stijl toe in de realistische uitbeelding van zijn vertrouwde plattelandsomgeving.
Claus werd door schrijvers en schilders van zijn tijd op handen gedragen.
Ook vandaag geniet zijn optimistische en zonnige kunst nog steeds grote populariteit bij het publiek.
De tentoonstelling brengt de beste werken van Emile Claus bijeen en belicht de centrale thema's in zijn werk: de landarbeider, het werk op het land, het dorpsleven, het leven met de rivier en het zuivere landschap. Zijn werk wordt geconfronteerd met dat van Belgische tijdgenoten zoals Alfred William Finch, Léon Frederic, Constant Permeke, Constantin Meunier en Henry Van de Velde.

Museum voor Schone Kunsten Gent 21.03.2009-21.06.2009

Website : Museum voor Schone Kunsten Gent

Website : Stad Gent

FIC123.BE een website met info en cultuur.